کنسرت ها

کنسرت سنتی علی زندوکیلی

کنسرت سنتی علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی
تالار آفتاب 1 آذر پنجشنبه
ساعت 20:30
کنسرت علی زندوکیلی سانس18:30جمعه

کنسرت علی زندوکیلی سانس18:30جمعه

 کنسرت علی زندوکیلی سانس دوم
تالار آفتاب2
آذر جمعه
ساعت 18:30
کنسرت علی زندوکیلی سانس سوم20:30

کنسرت علی زندوکیلی سانس سوم20:30

 کنسرت علی زندوکیلی سانس سوم
تالار آفتاب2
آذر جمعه
ساعت 20:30

همایش و سایر برنامه ها

تمدید سمینار دکتر محمود معظمی شاد باشید

تمدید سمینار دکتر محمود معظمی شاد باشید

تمدید سمینار دکتر محمودمعظمی
شادباشید و ثروتمندشوید
1 آذر 1397پنجشنبه
تالار شهر ساعت 17