کنسرت ها

کنسرت سنتی علی زندوکیلی

کنسرت سنتی علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی
تالار آفتاب 1 آذر پنجشنبه
ساعت 20:30

همایش و سایر برنامه ها

سمینار فن بیان استاد مرتضی ایمانی

سمینار فن بیان استاد مرتضی ایمانی

سمینار فن بیان استاد مرتضی ایمانی
تالار مخابرات
25 آبان جمعه
ساعت 16:30